Anjali Ashram

Spiritueel centrum Anjali Ashram

Sinds 2010 is in Nederland de International Vedanta Society gevestigd. Eerst in Sprang-Capelle waar Zijn Heiligheid Sri Bhagavan in 2011 is geweest en daarna in Berghem waar Sri Bhagavan de officiële Anjali Ashram in 2015 persoonlijk heeft ingewijd. Het is een ware krachtplaats, een heilige plek waar de spirituele zoeker innerlijke inspiratie en rust kan vinden.  ‘Anjali Ashram’ is de hoofdlocatie en het spiritueel IVS centrum van Nederland. In de Ashram wordt dagelijks gezongen, gemediteerd en over Vedanta verteld. Elke dag om 10.30u en om 19.00u zijn de bijeenkomsten of Satsangs. Elke ochtend om 10.30u wordt 20 minuten Mahamantra gezongen, gevolgd door meditatie(les) en Vedantales. De avond start met het chanten (zingen) van de Upanishads (heilige geschriften), gevolgd door meditatie en Vedantales. Op beide momenten zijn mensen van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Daarnaast zijn er geregeld retraites en vieringen met speciale programma’s. Deze dagen zijn extra krachtig en worden veelal wereldwijd binnen IVS gevierd. Zie activiteiten voor meer informatie over de retraites en de lijst met vieringen.  

                                                                                       

Wat is een Ashram?  

Een Ashram is een plaats waar spiritualiteit wordt geleefd en uitgedragen. Het is een plaats die gemeenschappelijk wordt gedragen in de vorm van spirituele oefening, te helpen met werk aan, in en om de Ashram, en donaties te geven voor het behoud van de Ashram. Deze bijdragen aan de Ashram helpen ons om spiritueel te kunnen groeien. Naast Jappa, meditatie en Vedanta-les is het de praktische kant van Vedanta. Onze acties en handelingen worden spiritueel gezuiverd door in een heilige plek als een Ashram te kunnen helpen en te kunnen geven. Want geven (=onthechten, loslaten) is de sleutel in het spirituele pad. Het concept is duizenden jaren oud en is nog steeds overal in India en in de wereld aanwezig.