Brahmacharini Anjali Ma

Brahmacharini Anjali Ma is de voorzitter van de Nederland tak van International Vedanta Society en is het eerste aanspreekpunt van de Anjali Ashram in Nederland. In de Anjali Ashram worden dagelijks bijeenkomsten gehouden.

Anjali Ma is in 2007 in contact gekomen met International Vedanta Society (I.V.S.) in de heilige stad Varanasi tijdens haar reis naar India. In 2010 heeft ze voor het eerst verlicht meester Sri Bhagavan ontmoet wat haar leven compleet in Gelukzaligheid heeft geworpen, permanent. Sinds dat moment is ze met de zegen van Sri Bhagavan in Nederland bijeenkomsten over Vedanta gestart. Als toegewijd devotee en actief betrokken lid van I.V.S. reist ze meerdere malen per jaar naar India om de leringen van Sri Bhagavan te ontvangen. Sri Bhagavan is in 2011 voor de eerste keer naar Nederland gekomen om deze toegewijde devotee op te zoeken en Nederland te verlichten met Zijn onvoorwaardelijke Liefde. 

In 2014 is op verzoek van Sri Bhagavan de Anjali Ashram in Berghem (Oss) opgericht. Deze Ashram is in 2015 door Sri Bhagavan persoonlijk ingewijd onder toezicht van regionale en nationale media. Uit heel de wereld waren devotees gekomen om hierbij aanwezig te zijn. 

Anjali Ma is haar inwijdingsnaam die ze in 2019 kreeg van Sri Bhagavan bij haar inwijding als Brahmacharini. Dit betekent een compleet celibataire leven lijden waarbij de gedachten op Brahman, ofwel de Eenheid worden gericht. Deze inwijding is te vergelijken met het novice-schap in het Christendom en is het voorstadium tot compleet ascetisme als Sannyasini. Ze leeft volledig van giften, als ook de Anjali Ashram. Haar leven staat volledig in dienst van het welzijn van de mensheid.

In 2013 heeft ze een boek geschreven “Ontmoeting met een Verlicht Meester” over hoe de ontmoeting met Sri Bhagavan haar leven permanent heeft veranderd. Het boek is inmiddels ook in het Engels vertaald en beiden zijn te verkrijgen in de Anjali Ashram. Brahmacharini Anjali Ma geeft door heel Nederland en daarbuiten Vedanta bijeenkomsten.